سرندها

در انتهای کار، بعد از شکستن قند ، بایستی ضایعات قند از قند حبه جدا شود.این کار توسط دستگاه سرند انجام میشود.

دستگاههای ساخته شده توسط صنایع ماشین سازی نصرتی ، دارای ویژگیهای زیر میباشند :
۱-این ماشین آلات، قند و ضایعات را با کیفیت بسیار بالا از هم جدا میکنند.
۲-دستگاهها داری لرزش و صدای بسیار کمی میباشند.بطوریکه نیازی به بستن دستگاه نیست.
۳-دستگاه از یک دریچه قند درشت(کف قند کله که اره صافش کرده) و از دو دریچه قند شکسته کاملا یکدست خارج میشوند..ضایعات داخل ظرف زیر سرند ریخته و هر 3 ساعت تخلیه میشود.