قندپرسی روتاری

دستگاه تولید قند حبه روتاری یکی از طرحهای ELBA میباشد که برای تولید قند حبه با ظرفیت بالا طراحی شده است.
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

از ویژگیهای این دستگاه موارد زیر میباشند:
۱- این دستگاه فقط برای تولید قند حبه ( در ابعاد مختلف) طراحی است.
۲- از قابلیتهای دستگاه ، به توان تولید تا ظرفیت بسیار بالای یک تن در ساعت میتوان اشاره کرد.
۳-این دستگاه دارای استهلاک کمتری نسبت به سیستمهای هیدرولیکی است.
۴-با توجه به سیستم مکانیکی پرس، سفتی قند تا حد مشخصی قابل افزایش است و وارد کردن نیرو بیش از حد معینی امکانپذیر نیست.
۵-با تعاریف بالا ، در تولید قند حبه ، بهترین گزینه ،دستگاه روتاری است.