ماشین آلات قند شکن

کار این دستگاه(ماشین آلات قند شکن) تبدیل قند(کله،کلوخه،ورقه ای کتابی و پرسی)به قند شکسته است.روش کار به این صورت است:
ابتدا قند،به هر شکلی که باشد،توسط دستگاه اره به ضخامت ۱۷ میلیمتر برش می خورد.
پودر ایجاد شده از اره کردن قند،توسط دستگاه غبار گیر جمع آوری می شود.
سپس ورقه قند ۱۷ میلیمتر توسط دستگاه گیوتین،بصورت مربع شکسته شده و تبدیل به قند شکسته می شوند.
برای جدا کردن ضایعات قند از قند های حبه،از دستگاه سرند(سورتر) استفاده می شود

—————————————————————————————————————————————————-

وقتی ماشین آلات قند شکن بالا ، در کنار هم چیده بشوند ، خط کامل قند شکن باظرفیت یک تن در ساعت شروع بکار میکند.

خط قندشکن روسیه شامل : اره، گیوتین،غبارگیر،سرند