ماشین آلات پخت بهداشتی

روش کار به این صورت است که:
شکر در آب حل میشود،بعد از حل شدن ،شربت شکر به سیستم رنگبر منتقل می شود تا مواد زائد آن که باعث ایجاد رنگ،افزایش خاکستر و کدورت میشوند،از شربت جدا شوند.
سپس شربت رنگبری شده را وارد مخازن …(مخزن تغلیظ شربت) وارد می کنند تا غلظت آن را تا ۹۰ درصد افزایش دهند-این تغلیظ با حرارت و بخار کردن آب شربت شکر با وجود سیستم خلاء برای کاهش فشار مخزن انجام میشود.سپس شربت غلیظ(ماگما)به قالبی که قند بایستی به آن شکل در بیاید ریخته می شودو قالبگیری می شود(اعم از کله،کلوخه،کتابی)-
بعد از طی مرحله کریستالیزاسیون داخل قالب قند و سفت شدن آن،سیستمهای جدید بایستی پساب از قند کریستال شده جدا شود که به اصطلاح به آن پساب کشی می گویند(توسط سانتریفیوژ)