گیوتین ها

بعد از اینکه، قند بصورت ورقه ۱۷ میلیمتری درآمد ، برای شکستن آن به صورت چهارگوش ، وارد دستگاه گیوتین میشود. از ابتدا ، برای شکستن قند ، از روشهای مختلفی استفاده شده که صنایع ماشین سازی نصرتی ، با افتخار ادعا دارد که قریب به اتفاق این روشها را ابداع نموده است و الگوی ماشین الات دیگر قرارگرفته است.


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ازمیان طراحی های مختلفی که برای گیوتین ها انجام شد(در بازاربا نامهای سوزنی ،میخی،لوزی ،هفت و هشت معرفی شدند) و با توجه به نیاز بازار به دستگاههای با ظرفیت تولید بالا ،دستگاههای موجود ،بعلت تولید زیاد و ضایعات کم و کیفیت بسیار بالایی که داشتند در بازار مورد استقبال قرار گرفته اند.


————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

ماشین آلات گیوتین ساخته شده توسط صنایع ماشین سازی نصرتی، دارای ویژگی‌های زیر است :
۱- با ظرفیت تولید واقعی یک تن قندشکسته در هرساعت.
۲- کیفیت بسیار بالای قندشکسته شده توسط این دستگاه.
۳- کیفیت ثابت و مشکلات فنی بسیار کم و استفاده اسان کاربر.
۴-عمر بالای تیغه ها و نیاز نداشتن به تنطیم تکی تیغ قندشکن.