دستگاه رنگبر ازن|دستگاه ازن|صنایع ماشین سازی نصرتی

دستگاه رنگبر ازن

دستگاه رنگبر ازن

درسیستم و ماشین آلات تولید شده در صنایع ماشین سازی نصرتی رنگبری از ترکیب عملکرد گاز ازن و فیلترهای مکانیکی و مغناطیسی استفاده می شود که کارایی سیستم را افزایش داده و ساکارز به هدر نمی رود. صنایع ماشین سازی نصرتی پیشگام در تولید ماشین آلات و دستگاه های رنگبری با تکنولوژی گاز ازن می باشد.

 


رنگبر ازن

سیستم های جدید رنگبر با قدرت رنگبری بدون محدودیت

رنگبر ازن

مخزن رنگبر پساب جدید بدون نیاز به رزین

رنگبر ازن

قبل از رنگبری پساب (بریکس 55 . پی اچ 6.5 )

رنگبر ازن

بعد از رنگبری پساب فوق

رنگبر ازن

نتایج رنگبری با دستگاه های جدید ازن

رنگبر ازن

نتایج رنگبری پساب ترش(با پی اچ 5)

با ما در تماس باشید

شماره تماس:+98(41)34484548

info[at]nosrati-machinery.ir